Kto má dnes meniny?

Dnes má meniny:
,
zajtra má meniny:
.


 

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.1kupelna-shop.sk – spoločnosť P. S. BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, IČO: 35 810 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 23975/B, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky údaje našich klientov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre spoločnosť P. S. BRATISLAVA spol. s r.o. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a P. S. BRATISLAVA spol. s r.o., ich nebude ďalej spracovávať.